Kulturbudgeten upp till en procent!

Konst och kultur är en central del av människans liv, ett oersättligt sätt att gestalta sig själv och den omgivande världen samt en främjande kraft för gemenskaplighet, dialog och kritiskhet. Dessutom har de betydande främjande effekter för välbefinnandet och nationalekonomin.

Samtidigt har den offentliga finansieringen, som tryggar konstens och kulturens livskraft och frihet, inte alls utvecklats i samma takt. För närvarande är konst- och kulturbranschernas andel av statsbudgeten bara 0,8 %, fast deras andel av bruttonationalprodukten, sysselsättningen och konsumtionen är 3–5 %.

Därför kräver vi att konstens och kulturens andel höjs till en procent av statsbudgeten! Vid regeringsförhandlingarna våren 2019 måste konstens och kulturens andel i kapitel 29.80 i statsbudgeten höjas till en procent under valperioden 2019–2023. I praktiken betyder detta tilläggssatsningar på ca 110 miljoner euro jämfört med 2019 års nivå.

Vi uppmanar alla organisationer inom konst- och kulturområdet och de privatpersoner som förstår kulturens betydelse att delta i kampanjen på sociala medier, dela kampanjbilden ”Kulturbudgeten upp till en procent!” och berätta varför ni vill ha större satsningar på konst och kultur. Man kan också använda hashtaggen #omjagvorekulturminister för att berätta hur man skulle rikta tilläggsresurser om man hade kontroll över en större kulturbudget.

Bilderna hittas på kampanjens Facebook-sida www.facebook.com/Kulttuuribudjettiprosenttiin, och du kan också ladda ner dem här: Facebook och Instagram/Twitter. Du kan underteckna uppropet antingen som privatperson eller på din organisations vägnar och kämpa för att kulturbudgeten höjs till en procent genom att fylla i blanketten på sidan Osallistu!

Kampanjen Kulturbudgeten upp till en procent! koordineras av Konstuniversitetets studentkår och Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf. Målet med att höja konstens och kulturens andel till en procent av statsbudgeten har dock fått brett stöd inom konst och kultur, och listan över de organisationer och privatpersoner som undertecknat initiativet finns på sidan Ketkä?