Mitä?

Vaadimme, että kevään 2019 hallitusneuvotteluissa on päätettävä nostaa taiteen ja kulttuurin osuus 1 %:iin valtion budjetin kokonaismenoista. Käytännössä tämä tarkoittaa n. 110 miljoonan euron lisäpanostusta vuoden 2019 tasoon nähden. Emme ota kantaa siihen, mihin kaikkeen nämä lisärahat tulisi tarkemmin suunnata, emmekä siihen, mistä muusta ne ovat mahdollisesti pois – siitä päättäminen on poliitikkojen tehtävä.

Sen sijaan haastamme niin kaikki taide- ja kulttuurialan yhteisöt kuin yksityishenkilötkin kertomaan, mihin itse haluaisivat suunnata lisäresurssit. Tämän voi tehdä jakamalla Kulttuuribudjetti prosenttiin! -kampanjakuvaa sosiaalisessa mediassa ja kertomalla samalla aihetunnisteella #josolisinkulttuuriministeri, mihin kaikkeen ainakin haluaisi panostaa lisää resursseja, jos pääsisi itse päättämään nykyistä suuremman kulttuuribudjetin käytöstä.

Mallia voi ottaa vaikkapa seuraavista tavoiteohjelmista, joissa taide- ja kulttuurialan toimijat linjaavat omia kulttuuripoliittisia tavoitteitaan tulevalle vaalikaudelle:

Voit myös allekirjoittaa tavoitteen kulttuuribudjetin nostamisesta prosenttiin valtion talousarviosta joko yksityishenkilönä tai yhteisösi puolesta sivulla Osallistu!