Taide ja kulttuuri ovat keskeinen osa ihmisen elämää, korvaamaton keino itsensä ja ympäröivän maailman hahmottamiseen sekä yhteisöllisyyttä, vuoropuhelua ja kriittisyyttä edistävä voima. Lisäksi niillä on merkittäviä hyvinvointia edistäviä ja kansantaloudellisia vaikutuksia.

Taiteen ja kulttuurin elinvoiman ja vapauden turvaava julkinen rahoitus on kuitenkin jäänyt pahasti kehityksestä jälkeen. Niiden osuus valtion budjetista on tällä hetkellä vain 0,8 %, kun niiden osuus bruttokansantuotteesta, työllisyydestä ja kulutuksesta on 3–5 %.

Vaadimme taide- ja kulttuuribudjetin nostamista prosenttiin valtion talousarviosta!*

Haastamme myös kaikki taide- ja kulttuurialan yhteisöt ja kulttuurin arvon ymmärtävät yksityishenkilöt osallistumaan kampanjaamme jakamalla kampanjakuvaa sosiaalisessa mediassa ja allekirjoittamalla kampanjan tavoitteen – lue lisää kohdasta Osallistu!

* Taiteen ja kulttuurin luvun 29.80 osuus on nostettava 1,0 %:iin valtion talousarvion kokonaismenoista vaalikauden 2019-2023 aikana. Tämä tarkoittaa n. 110 miljoonan euron lisäystä nykytilanteeseen nähden.

Kulttuuribudjetti prosenttiin! -kampanjan yhteyshenkilöt

Taideyliopiston ylioppilaskunta: pääsihteeri Lauri Grünthal
puh. 040 710 4296, taiyo-paasihteeri@uniarts.fi

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA: pääsihteeri Rosa Meriläinen
puh. 050 432 6679, rosa.merilainen@kulttuurijataide.fi